Biblioteczka

Hasło do zalogowania otrzymasz podczas lekcji.

Aby zalogować się, kliknij tutaj

Zasady korzystania z biblioteczki

Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.
John Locke

Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka.
Leonardo da Vinci

Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach.
Carl Gustav Jung

Wielka wiedza czyni skromnym, mała wiedza czyni zarozumiałym.
Puste kłosy dumnie wznoszą się w kierunku nieba,
kłosy pełne ziarna w pokorze pochylają się ku ziemi.
Erskine Caldwell

Uczy­my się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Seneka Młodszy