Ubuntu Server

Ubuntu Server i386 # instalacyjny obraz ISO do samodzielnej instalacji w maszynie wirtualnej lub w komputerze PC. Ten obraz ISO nie jest przeznaczony do komputerów Macintosh.

Ubuntu Server i386 # gotowy do użycia obraz VDI w Oracle Virtual Box (wersja 5.1.10|r112026|Qt5.6.2) przygotowany do realizacji ćwiczeń od początku, od pierwszego ćwiczenia.

Ubuntu Server i386 z zainstalowanym środowiskiem KDE i odblokowanym kontem root, przygotowana do ćwiczeń po instalacji KDE: pobierz maszynę w pliku VDI

(1) Dane do zalogowania
(a) prawa użytkownika:
uczen / uczen
(b) prawa administratora root:
root / uczen